GBO 2021 - głosowanie

W związku z ogłoszonym stanem epidemii głosy na wybrane zadania będzie można oddać tylko w formie elektronicznej za pomocą systemu do obsługi GBO.   Z instrukcją głosowania można zapoznać się tutaj –  https://www.youtube.com/watch?v=pNNKdWpjec8&feature=youtu.be Ostateczne listy zadań do głosowania zostaną  podane do dnia 19.05.2020 r. Każdemu mieszkańcowi przysługuje prawo oddania głosu na 2 zadania okręgowe ( w którym mieszka), na 2 zadania ogólnomiejskie oraz na 2 zadania miękkie. Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko raz. Przypominamy, iż głosować można  w terminie od 25 maja  do 14 czerwca br.    

Konsultacje społeczne

Zapraszamy mieszkańców Grudziądza do konsultacji treści „Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023” (LPR) – załącznika do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2017-2023”. Treść dokumentu dostępna jest na miejskiej stronie internetowej www.grudziadz.pl w zakładce DLA MIESZKAŃCÓW/ KONSULTACJE SPOŁECZNE oraz na stronie internetowej www.bip.grudziadz.pl w zakładce INFORMACJE/ Konsultacje społeczne z mieszkańcami.   Od 25 marca do 8 kwietnia br. mieszkańcy Grudziądza mogą wyrażać swoje opinie i uwagi na temat zmian wprowadzonych do Programu na „Formularzu zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych „Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023”…”, który można pobrać z w/w stron internetowych. Wypełnione formularze można złożyć osobiście do urn/skrzynek usytuowanych przy wejściu do przyziemia budynku Ratusza od strony ul. Ratuszowej oraz przy dyżurce w budynku Straży Miejskiej przy ul. Piłsudskiego 51 albo przesłać wypełniony Formularz pocztą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.grudziadz.pl   Zmiany wprowadzone do Programu Rewitalizacji dotyczą między innymi: uzupełnienia opisu Wizji obszaru rewitalizacji - po przeprowadzeniu rewitalizacji (rozdział VI) o informacje w jaki sposób planowane działania wpłyną na ograniczanie problemów występujących na obszarze rewitalizacji; aktualizacji danych w Tabeli 22. Koncepcja rewitalizacji, gdzie zmieniono tytuł i opis Projektu 3 oraz dopisano Projekt 4, 5, 6, 7 i 8; doprecyzowania kierunków działań rewitalizacyjnych w Celu nr IV w rozdziale VII – Cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służące eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk; aktualizacji danych w Tabeli 24 w rozdziale VIII – Lista planowanych projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w której zmieniono tytuł i opis Projektu 3 oraz dopisano Projekt 4, 5, 6, 7 i 8; w rozdziale XI – Szacunkowe ramy finansowe w odniesieniu do głównych i uzupełniających projektów/przedsięwzięć oraz w rozdziale XII – System zarządzania realizacją Programu rewitalizacji - w Tabeli 28. Harmonogram –  uspójnienia danych w tabeli z danymi we wcześniejszych częściach dokumentu;  w rozdziale XIII – System monitoringu i oceny skuteczności działań oraz system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu LPR – w Tabeli 30 Wskaźniki delimitacyjne dla LPR poddawane cyklicznemu przeglądowi - wpisania wartości wskaźników bez zaokrągleń, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W trakcie konsultacji społecznych zainteresowane osoby mogą również składać propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które powinny lub mogą być realizowane w Grudziądzu do 2023 roku. Zgłaszane przedsięwzięcia powinny ograniczać/rozwiązywać następujące problemy zidentyfikowane  na obszarze rewitalizacji: bezrobocie, w tym bezrobocie długotrwałe, które generuje ubóstwo, uzależnienie od pomocy społecznej, patologie; przestępczość; działalność gospodarczą związana z ryzykiem generowania zjawisk patologicznych (takich jak: alkoholizm, hazard, zadłużanie, ubóstwo); nagromadzenie obiektów zabytkowych, stanowiących potencjał obszaru, ale i miejsce koncentracji problemów w sferze technicznej, związanej ze złym stanem obiektów budowlanych lub ich niewystarczającym wyposażeniem w podstawowe instalacje.   W celu zgłoszenia nowych projektów do LPR należy wypełnić „Kartę projektu” dostępną w wersji elektronicznej na wskazanych stronach internetowych a następnie należy złożyć ją osobiście do urn usytuowanych przy wejściu do przyziemia budynku Ratusza od strony ul. Ratuszowej oraz przy dyżurce w budynku Straży Miejskiej przy ul. Piłsudskiego 51 albo przesłać wypełniony Formularz pocztą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.grudziadz.pl   Serdecznie zapraszamy do wyrażenia uwag i opinii dotyczących zmian wprowadzanych do Programu Rewitalizacji.

Nabór projektów w ramach GBO 2021

Już 17 lutego br. rozpoczynamy nabór projektów do kolejnej edycji Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego – GBO 2021. Wnioski będzie można składać w terminie do 8 marca br.

Inicjatywa Lokalna

Bądź bardziej obywatelski!
Czy słyszeliście już o INICJATYWIE LOKALNEJ ?? To forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Dlatego jeżeli wraz z innymi mieszkańcami macie pomysł na konkretne, ważne dla Was i Waszej społeczności przedsięwzięcie, to możecie złożyć wniosek do Urzędu, aby wspólnie ten pomysł zrealizować. - nabór wniosków rusza od stycznia 2020 r.  

Wyniki GBO 2020

Mamy dla Państwa wyniki Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2020. W tej edycji do realizacji przeszły aż 34 zadania. Gratulujemy autorom zwycięskich projektów! WYNIKI - Zadania ogólnomiejskie WYNIKI - okręg nr 1 WYNIKI - okręg nr 2 WYNIKI - okręg nr 3 WYNIKI - okręg nr 4 WYNIKI - okręg nr 5 WYNIKI - okręg nr 6 WYNIKI - okręg nr 7 WYNIKI - okręg nr 8 WYNIKI - okręg nr 9 WYNIKI - okręg nr 10 WYNIKI – Zadania miękkie    

Aktualności

Konkurs fotograficzny pn. „Kujawsko-pomorskie – przyroda i architektura”

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego pn. „Kujawsko-pomorskie – przyroda i architektura”. Prace fotograficzne (nie więcej niż 15 prac) można przesyłać za pośrednictwem strony internetowej Konkursu: http://konkursfoto.bydgoszcz.uw.gov.pl/ do dnia 6 maja 2020 r. Spośród zgłoszonych fotografii zostanie wyłonionych do 220 prac, które w sposób najciekawszy przedstawiać będą piękno przyrody i architektury regionu Kujaw i Pomorza. Mile widziane są również prace o tematyce łączącej oba wątki, pokazujące elementy architektury na tle otaczającej przyrody lub pokazujące wpływ przyrody na krajobraz architektoniczny.    Zwieńczeniem konkursu będzie przyznanie nagród rzeczowych oraz umieszczenie zwycięskich fotografii i nazwisk laureatów w publikacjach Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - albumie i kalendarzu.   Szczegóły i warunki uczestnictwa określa regulamin dostępny na stronie internetowej Konkursu: http://konkursfoto.bydgoszcz.uw.gov.pl/?p=109 lub na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakładce „Konkursy Wojewody”: https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/konkursy-wojewody . Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!   Kontakt z Organizatorem: Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy  tel. 52 349 75 87 e-mail: fotokonkurs@bydgoszcz.uw.gov.pl więcej

Spotkanie z Prezydentem

Spotkaj się z Prezydentem Kolejne spotkanie Prezydenta z mieszkańcami zaplanowane jest na os. Mniszek. Wszystkich zainteresowanych mieszkańców zapraszamy w następny wtorek, 18 lutego na godz. 18.00 do Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Droga Mazurska 2. więcej

Grudziądzka Wiosna Teatralna 2020

Przedwiośnie Grudziądzkiej Wiosny Teatralnej
14  marca  2020 r.  Teatr
„Królewna Dobromiła” - bajka dla dzieci premiera CK Teatr reż. Zbigniew Kulwicki godz. 16:00 bilety 15 zł, 10 zł   15 marca  2020 r.   Teatr „W małym kinie" spektakl muzyki lat 20. i 30. XX wieku Les Femmes & Ignacy Wiśniewski Jazz Band godz. 17:00      bilety 20 zł, 15 zł     Grudziądzka Wiosna Teatralna  21   marca  2020 r. Teatr “Cudotwórca”  Brian Friel godz. 19:00   
bilety 50 zł, 40 zł Obsada: Adam Ferency, Anna Gajewska, Henryk Niebudek po spektaklu spotkanie z aktorem Adamem Ferencym (prowadzenie Beata Kastner Magazyn Qltura)  
28 marca  2020 r.  Teatr Międzynarodowy Dzień Teatru „Biała bluzka” wg. opowiadania Agnieszki Osieckiej godz. 19:00  bilety 100 zł, 90 zł   W roli Elżbiety: Krystyna Janda   4 kwietnia 2020 r. Teatr „Grace i Gloria”   Tom Ziegler godz.  19:00    bilety 60zł, 50zł  Obsada: Stanisława Celińska, Lucyna Malec   18 kwietnia  2020 r.   Teatr „Wokół Szekspira” godz.19:00     bilety 60 zł, 50 zł wykonanie: Andrzej Seweryn   25 kwietnia 2020 r.  Teatr
„Oriana Fallaci. Chwila, w której umarłam”
godz. 19:00 bilety 50 zł, 40 zł wykonanie: Ewa Błaszczyk Po spektaklu spotkanie z Ewą Błaszczyk - prowadzenie Łukasz Maciejewski - krytyk filmowy i teatralny, autor książki „Aktorki. Spotkania”.   26 kwietnia 2020 r.  Teatr “Scene buffe” Polska Opera Królewska
godz.17:00 bilety 50 zł, 40 zł   Sprzedaż karentów rusza od 17 lutego 2020 r. Karnety 290 zł 
Sprzedaż biletów od 2 marca 2020 r.
więcej

Ambasadorzy

Inicjatywa lokalna

Marka Miasta

  • 55 działanie Kulturalne
  • 35 działanie w 2020
  • razem 338 działań w #gru

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X