Regulamin festiwalu rowerowego

REGULAMIN

 

2. FESTIWAL ROWEROWY

 

 

§ 1. Organizator:

Urząd Miejski w Grudziądzu, Wydział Kultury, Sportu i Promocji, ul. Wybickiego 38/40,
86-300 Grudziądz;

Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu, ul. Za Basenem 2, 86-300 Grudziądz

www.haszgru.pl

 

§ 2. Wykonawca:

DIGITAL MAX MICHAŁ BORKOWSKI, ul. Wybickiego 35, 86-300 Grudziądz,

NIP 8761921019

www.wbtiming.pl

 

§ 3. Współpraca:

Wheel Brothers Grudziądz

WBtiming

 

 

§ 4. Cel imprezy:

 1. Popularyzacja Grudziądza jako miejsca o naturalnych walorach sprzyjających uprawianiu kolarstwa górskiego i cross country,
 2. Rywalizacja sportowa dzieci, młodzieży i dorosłych w koleżeńskiej atmosferze
  i z poszanowaniem zasad fair play.

 

§ 5. Termin i miejsce imprezy

Impreza odbędzie się w dniu 10 czerwca 2018 r. Błonia Nadwiślańskie w Grudziądzu, okolice Bramy Wodnej.

 

§ 6. Program imprezy:

 10 czerwiec 2018 r.

             8:30 – rozpoczęcie pracy biura zawodów,

10:00 – start wyścigu dla dzieci wraz z opiekunem w wieku 6-7 lat na dystansie 1,3 km,    

            10:20 – start wyścigu dla dzieci w wieku 8-9 lat na dystansie 1,3 km,

            10:40 – start wyścigu dla dzieci w wieku 10-12 lat na dystansie 2,5 km,

            11:10 – start wyścigu dla młodzieży w wieku 13-15 lat na dystansie 6 km,

            12:00 – dekoracje dzieci we wszystkich kategoriach wiekowych,             

            12:50 – odprawa techniczna dla dystansów FOR FUN i HARDCORE,

            13:00 – start wyścigu HARDCORE na dystansie 50 km,

            13:10 – start wyścigu FOR FUN na dystansie 26 km,

            17:00 – dekoracja zawodników dystansu FOR FUN i HARDCORE we wszystkich

 kategoriach wiekowych

           

Uwaga: na dziesięć minut przed startem poszczególnych wyścigów nastąpi krótka odprawa techniczna dla zawodników.

 

 

§ 7. Szczegółowe zasady zawodów dla dzieci i młodzieży

 

 1. Zawody dla dzieci i młodzieży odbywają się na trasie o niskim stopniu trudności, wyznaczonej na pętlach o długości ok. 1,3 km. Pętla dla młodzieży 13-15 lat ma długość
  ok. 6 km.
 2. Udział w zawodach dla dzieci i młodzieży mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do lat 15 w następujących kategoriach (decyduje rok urodzenia):

1)    kategoria SP1 – dzieci 6-7 lat – dystans 1,3 km (roczniki 2011-2012)

2)    kategoria SP2 – dzieci 8-9 lat – dystans 1,3 km ( roczniki 2009-2010)

3)    kategoria SP3 – dzieci 10-12 lat – dystans 2,5 km (roczniki 2006-2008)

4)    kategoria SG – młodzież 13-15 lat – dystans 6 km (roczniki 2003-2005)

 1. Udział w zawodach dla dzieci i młodzieży jest bezpłatny w przypadku rejestracji elektronicznej.
 2. Dzieciom startującym w kategorii SP1 (6-7 lat) mogą towarzyszyć dorośli opiekunowie, poruszający się na rowerach za ostatnim z zawodników w taki sposób, aby nie przeszkadzać w rywalizacji dzieci.
 3. Zgłoszenia:

1)      grupowe – za pośrednictwem formularzy udostępnionych dyrektorom szkół,

2)      indywidualne – za pośrednictwem strony internetowe www.wbtiming.pl

3)      indywidualne – w biurze zawodów na co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem wyścigu.

 1. Warunkiem udziału w imprezie osób niepełnoletnich jest przedstawienie zgody opiekuna prawnego wg wzoru udostępnionego pod adresem www.wbtiming.pl .
 2. Dla wyścigów dzieci i młodzieży przewiduje się odbiór pakietów startowych w dniu 9 czerwca w biurze zawodów na Marinie oraz 10 czerwca, na co najmniej 30 minut przed planowym rozpoczęciem wyścigu. W przypadku braku zgody opiekuna prawnego, o której mowa w ust. 6, pakiet startowy nie zostanie wydany!
 3. Nagradzane są pierwsze trójki dziewcząt i chłopców w każdym z wyścigów, dla których przygotowane zostaną puchary i upominki. Ponadto zawodnicy, którzy ukończą wyścig otrzymają pamiątkowy medal.

 

 

§ 8. Szczegółowe zasady wyścigów głównych „FOR FUN” i „HARDCORE”

 

 1. Wyścig FOR FUN na dystansie 26 km odbywa się na trasie o umiarkowanym stopniu trudności.

!!! UWAGA !!! Na trasie znajdą się również punkty z dwoma wariantami odcinka technicznego. Łatwe do pokonania odcinki, o umiarkowanym poziomie trudności, lecz dłuższe – oznakowane będą na trasie jako „B”.

Trudne odcinki, ze stromymi zjazdami, ale o kilka sekund szybsze – oznakowane będą jako „A”.

 

Wyścig HARDCORE na dystansie 50 km odbywa się na trasie o wysokim stopniu trudności, zawierającej znaczne wzniesienia i odcinki techniczne.

!!! UWAGA !!! Na trasie znajdą się również punkty z dwoma wariantami odcinka technicznego. Łatwe do pokonania odcinki, o umiarkowanym poziomie trudności, lecz dłuższe – oznakowane będą na trasie jako „B”.

Trudne odcinki, ze stromymi zjazdami, ale o kilka sekund szybsze – oznakowane będą jako „A”.

 

 1. Zgłoszenia:

1)      Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja online pod adresem www.wbtiming.pl
i wniesienie opłaty startowej. Podczas zgłoszenia uczestnik deklaruje, w którym
z wyścigów bierze udział.

2)      Warunkiem startu osób niepełnoletnich jest przedstawienie zgody rodziców (opiekunów prawnych). W zawodach mogą wziąć udział osoby, które rocznikowo ukończyły 16 lat.

3)    Rejestracja online będzie prowadzona do 6 czerwca 2018 r. Po tym terminie zgłoszenia drogą elektroniczną nie będą przyjmowane.

4)    W przypadku wolnych miejsc zgłoszenie może odbyć się także w biurze zawodów
w sobotę 9 czerwca 2018 r. w godzinach 16:00 – 19:00 (na terenie Mariny Grudziądz) i w niedzielę 10 czerwca 2018 r. w godzinach 8:30-12:00 (na Błoniach Nadwiślańskich), ale wiąże się to z wyższą opłatą startową. Zgłoszenie w biurze zawodów może być dokonane tylko osobiście. Osoby niepełnoletnie zgłaszane są przez opiekunów prawnych, w przypadku zgłoszenia dokonywanego osobiście zobowiązane są przedstawić pisemną zgodę opiekuna na udział w zawodach wg wzoru znajdującego się pod adresem www.wbtiming.pl .

5)    Limit zgłoszeń wynosi łącznie 400 uczestników wyścigów FOR FUN i HARDCORE oraz 200 dzieci na wszystkich dystansach łącznie.

6)    Dokonując zgłoszenia uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu prowadzenia zapisów, przygotowania i publikacji wyników
oraz korespondencji z uczestnikami imprezy.

 1. Opłata startowa:

1)      Opłata startowa wynosi 30 zł i uiszczana jest przelewem na rachunek:

Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku

ul. Za Basenem 2

86 – 300 Grudziądz

PKO BP 67 1020 5040 0000 6902 0116 4748.

2)      Opłata uiszczana 9 lub 10 czerwca 2018 r. gotówką w biurze zawodów wynosi 50 zł.

3)      Opłata startowa nie podlega zwrotowi poza przypadkiem odwołania imprezy przez organizatora. Po dokonaniu płatności, na życzenie uczestnika wystawiana jest faktura.

4)    Uczniowie szkół do 20 roku życia są zwolnieni z opłaty startowej pod warunkiem posiadania ważnej legitymacji szkolnej oraz dokonania zapisu na stronie www.wbtiming.pl do 6 czerwca 2018 roku. Po tym terminie opłata startowa dla dzieci i młodzieży we wszystkich kategoriach wynosić będzie 20 zł płatne w biurze zawodów w dniu zawodów lub dzień przed zawodami w godzinach 16.00-19.00.

 1. Odbiór pakietów startowych możliwy jest w biurze zawodów 9 czerwca w godzinach 16:00-19:00 i 10 czerwca w godzinach 8:30-12:00. Po godzinie 12:00 pakiety nie będą wydawane!
 2. Klasyfikacje:

1)      W wyścigach FOR FUN i HARDCORE nagradzane są pierwsze trójki mężczyzn
i kobiet w klasyfikacji generalnej OPEN oraz w poszczególnych kategoriach wiekowych (decyduje rok urodzenia):

a)    K16/M16 – 16-19 lat (roczniki 1999-2002)

b)    K20/M20 – 20-29 lat (roczniki 1989-1998)

c)    K30/M30 – 30-39 lat (roczniki 1979-1988)

d)    K40/M40 – 40-49 lat (roczniki 1969-1978)

e)    K50/M50 – 50 i więcej lat (roczniki 1968 i starsi)

                        Zawodnicy, którzy ukończą wyścig otrzymają pamiątkowy medal.

2)      Klasyfikacja drużynowa (klubowa) – trzy najlepsze drużyny wyścigów FOR FUN
i HARDCORE. Podstawą klasyfikacji jest suma trzech najlepszych czasów zawodników startujących w tych samych barwach klubowych. Warunkiem sklasyfikowania jest podanie przez wszystkich członków drużyny tej samej nazwy drużyny/klubu na etapie zgłoszenia do zawodów.

 

§ 9. Biuro zawodów w dniu 9 czerwca zlokalizowane jest na terenie Mariny Grudziądz i działa w godzinach 16:00-19:00, zaś w dniu imprezy, 10 czerwca, funkcjonuje w godzinach 8:30-12:00 na Błoniach Nadwiślańskich.

 

§ 10. Z powodu braku pomieszczenianie będzie możliwości pozostawienia depozytu na terenie Festiwalu.

 

§ 11. Pomiar czasu:

Elektroniczny w technologii RFID. Chip pomiaru czasu w formie numeru startowego mocowany na przodzie roweru wchodzi w skład pakietu startowego.

 

 

§ 12. Pakiet startowy:

Pakiet startowy zawiera numer startowy z chipem, taśmy zaciskowe, kupony na poczęstunek.

 

§ 13. Na trasie zawodów FOR FUN i HARDCORE zlokalizowany jest bufet z wodą i bananami.

 

§ 14. Przed startem każdy z zawodników może skorzystać z punktu napełniania bidonów napojem izotonicznym dostarczonym przez organizatora.

 

§ 15. Warunki techniczne, które musi spełniać sprzęt używany przez uczestnika zawodów:

 1. Do udziału w zawodach dopuszcza się dowolny rower jednoosobowy w dobrym stanie technicznym, poruszany wyłącznie siłą mięśni kierującego, wyposażony w dwa sprawne hamulce.
 2. Każdy uczestnik musi posiadać nieuszkodzony kask sztywny, spełniający powszechnie obowiązujące normy bezpieczeństwa.
 3. Stan kasku i stan techniczny roweru, w szczególności hamulce, mogą być sprawdzane przed startem. Decyzja sędziego o wykluczeniu zawodnika z powodu niespełnienia wymogów określonych powyżej jest ostateczna.

 

§ 16. Przebieg zawodów

 1. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem jest równoznaczna z dyskwalifikacją.
 2. Po godzinie 12:00 w niedzielę 10 czerwca poruszanie się rowerem (rozgrzewka) po trasie zawodów jest zabronione.
 3. Zmiana dystansu podczas zawodów jest niedozwolona. Każdy zawodnik bierze udział
  w wyścigu zgodnie ze zgłoszeniem.
 4. Trasa zawodów jest oznaczona taśmą ostrzegawczą i tablicami kierunkowymi. Przed startem każdy uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przebiegiem trasy, opublikowanym pod adresem www.wbtiming.pl ,
 5. Trasa wyścigu w dniu 10 czerwca zostanie zamknięta o godz. 17:00. Zawodnik, który nie dojedzie do tej godziny do mety zawodów zobowiązany jest do poruszania się zgodnie z zasadami Ruchu Drogowego.
 6. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby każdy z zawodników podczas przejazdu posiadał przy sobie dokument tożsamości i telefon komórkowy. Każdy z zawodników otrzyma w biurze zawodów numer kontaktowy do zabezpieczających zawody ratowników medycznych i organizatora.

 

 

§ 17. Organizacja startu

W dniu 10 czerwca w zawodach dzieci i młodzieży oraz na dystansach FOR FUN i HARDCORE start wspólny zgodnie z programem zawodów.

           

 

§ 18. Postanowienia końcowe

 1. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
 2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego
  w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
 3. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w zawodach, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w zawodach oraz
  że startuje na własną odpowiedzialność. Udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała
  i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili
  do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w zawodach, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 4. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji
  i organizacji imprez Organizatora, udostępniania sponsorom oraz partnerom w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych
  i radiowych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów lub ich przerwania bez podania powodów.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione przed, w trakcie i po imprezie.
 7. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 8. Regulamin może ulec zmianie.

 

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

kontakt@wbtiming.pl

Michał Borkowski tel. 509 896 507

Karol Borkowski tel. 502 402 955

Leszek Jezierski tel. 600 503 604

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X