Stypendia sportowe

….a jeśli realizujesz się poprzez sportową pasję, zamieszkujesz na terenie gminy-miasto Grudziądz lub należysz do klubu sportowego mającego siedzibę i działającego na terenie gminy-miasta Grudziądz, uprawiasz sport i osiągasz wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym też możesz przekuć swoje sukcesy na wymierne korzyści finansowe.

Zobacz jak ubiegać się o stypendium sportowe, nagrodę lub wyróżnienie!

Stypendia sportowe

Dla kogo?

Stypendium może dostać osoba fizyczna (zawodnik), jeśli spełnia łącznie następujące warunki:

1) mieszka na terenie gminy-miasta Grudziądz lub jest zawodnikiem klubu sportowego mającego siedzibę i działającego na terenie gminy-miasta Grudziądz;

2) uprawia dyscyplinę mającą szczególne znaczenie dla gminy-miasta Grudziądz, określoną w § 2, lub dyscyplinę zaliczaną do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich;

3) zajęła od I do VIII miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy lub zajęła od I do III miejsca w mistrzostwach Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych albo zajęła od I do III miejsca w rozgrywkach ligowych szczebla centralnego w grach zespołowych o zasięgu ogólnopolskim.

Na co?

…na dalsze doskonalenie formy poprzez programy szkoleniowe.

Jak?

Stypendium jest przyznawane:

1) na pisemny wniosek rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego zawodnika lub klubu sportowego, którego członkiem jest zawodnik;

2) z własnej inicjatywy Prezydenta Grudziądza.

WNIOSEK o stypendium powinien zawierać w szczególności:

1) dane osobowe zawodnika;

2) opis osiągnięć sportowych uzyskanych przez kandydata od 1 stycznia do 31 grudnia roku, za który składany jest wniosek, wraz z dokumentami potwierdzającymi te osiągnięcia;

3) zobowiązanie do informowania Prezydenta Grudziądza o okolicznościach skutkujących pozbawieniem stypendium;

4) program szkolenia planowany do realizacji w okresie pobierania stypendium;

5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Gdzie?

Wydział Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

Kiedy?

Do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym osoba fizyczna osiągnęła wskazany w uchwale wynik sportowy.

Nagrody i wyróżnienia

Dla kogo?

Dla:

- osób fizycznych (zawodników),

- trenerów,

- działaczy.

Za co?

Nagrodę lub wyróżnienie otrzymuje osoba fizyczna (zawodnik), która spełnia następujące warunki:

1) mieszka na terenie gminy-miasta Grudziądz lub jest zawodnikiem klubu sportowego mającego siedzibę i działającego na terenie gminy-miasta Grudziądz;

2) uprawia dyscyplinę mającą szczególne znaczenie dla gminy-miasta Grudziądz, określoną w § 2, lub inną dyscyplinę sportową;

3) zajęła od I do VIII miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy lub zajęła od I do III miejsca w mistrzostwach Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych albo jest zawodnikiem biorącym udział w rozgrywkach szczebla centralnego w grach zespołowych.

Nagrodę pieniężną lub wyróżnienie otrzymuje trener oraz inna osoba wyróżniająca się osiągnięciami w działalności sportowej, zwana dalej działaczem, która mieszka na terenie gminy-miasta Grudziądz lub jest związana z klubem sportowym mającym siedzibę i działającym na terenie gminy-miasta Grudziądz. Nagroda pieniężna jest przyznawana trenerom lub działaczom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej, którzy przyczynili się do osiągnięcia wysokich wyników sportowych wskazanych w uchwale.

Można przyznać tylko jedno świadczenie: stypendium albo nagrodę. W przypadku złożenia więcej, niż jednego wniosku, rozpatrzeniu podlega wniosek o przyznanie stypendium, a pozostałe wnioski są pozostawione bez rozpatrzenia

Jak?

Nagrody i wyróżnienia są przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom na pisemny wniosek rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego zawodnika, trenera, działacza lub klubu sportowego, którego członkiem jest zawodnik, trener lub działacz (wniosek zawodnik/wniosek trener-działacz) lub z własnej inicjatywy Prezydenta Grudziądza.

Gdzie?

Wydział Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

Kiedy?

Wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody składa się do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym wysoki wynik sportowy został uzyskany przez zawodnika.

Poczytaj/Zapytaj

UCHWAŁA NR XXXV/28/17 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową

 

Pytania?

Stypendia sportowe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X