Baza wniosków

ZADANIA OKRĘGOWE

Okręg nr 1 - OWCZARKI
Kwota przeznaczona na okręg: 155.157,22 zł

1. Osiedlowa siłownia plenerowa jako element centrum rekreacyjno - sportowego - POBIERZ

Wnioskodawca: Małgorzata Jędraszek

Wartość zadania: 99.999,00 zł

Symbol zadania: 13/2017

 

2. Osiedlowy parking dla samochdów - POBIERZ

Wnioskodawca: Joanna Mielniczuk

Wartość zadania: 55.100,00 zł

Symbol zadania: 14/2017

 

3. Wybudowanie chodnika wzdłuż ulicy Dębowej na odcinku od ul. Wierzbowej w kierunku do Sosnowej - POBIERZ

Wnioskodawca: Elżbieta Falkowska

Wartość zadania: 99.750,00 zł

Symbol zadania: 17/2017

 

4. Oświetlenie ul. Dębowej - POBIERZ

Wnioskodawca: Małgorzata Ossowska-Neumann

Wartość zadania: 99.780,80 zł

Symbol zadania: 42/2017

 

Okręg nr 2 - KUNTERSZTYN-TUSZEWO
Kwota przeznaczona na okręg: 225.006,64 zł

1. "SPARTA" - Budowa bramy treningowej do treningu funkcjonalnego - POBIERZ

Wnioskodawca: Grzegorz Jasiński

Wartość zadania: 95.940,00 zł

Symbol zadania: 12/2017

 

2. Wyposażenie Filii nr 13 Biblioteki Miejskiej w sprzęty do realizacji przedsięwzięć kulturalno – oświatowych - POBIERZ

Wnioskodawca: Tadeusz Rauchfleisz

Wartość zadania: 100.000,00 zł

Symbol zadania: 40/2017

 

3. Skwer Wolności im. Prof. Władysława Bartoszewskiego - POBIERZ

Wnioskodawca: Leszek Czaplewski

Wartość zadania: 80.925,50 zł

Symbol zadania: 75/2017

 

4. Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie SP 16 - POBIERZ

Wnioskodawca: Anna Grochowska

Wartość zadania: 100.000,00 zł

Symbol zadania: 82/2017

 

Okręg nr 3 - TARPNO
Kwota przeznaczona na okręg: 314.153,51 zł

1. Budowa boiska sportowego ze sztuczną trawą na os. Nowe Tarpno - POBIERZ

Wnioskodawca: Tomasz Nowacki

Wartość zadania: 99.600,00 zł

Symbol zadania: 16/2017

 

2. Utwardzenie terenu pod parking bezpłatny przy kościele NSPJ i św. Ojca Pio w Małym Tarpnie - POBIERZ

Wnioskodawca: Antoni Wiśniewski

Wartość zadania: 98.708,20 zł

Symbol zadania: 27/2017

WNIOSKODAWCA WYCOFAŁ PROJEKT ZADANIA Z GBO 2017

 

3. Instalacja kamer monitoringu miejskiego przy ulicy Fortecznej/Kościuszki oraz Legionów/Kilińskiego - POBIERZ

Wnioskodawca: Jakub Kopkowski

Wartość zadania: 21.200,00 zł

Symbol zadnaia: 32/2017

 

4. Budowa bieżni lekkoatletycznej i siłowni napowietrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 w Grudziądzu - POBIERZ

Wnioskodawca: Iwona Grabowska

Wartość zadania: 100.000,00 zł

Symbol zadania: 52/2017

 

5. Miejski monitoring wizyjny przy ul. Tczewskiej - POBIERZ

Wnioskodawca: Adam Arentewicz

Wartość zadania: 13.161,00 zł

Symbol zadania: 60/2017

 

6. Zagospodarowanie terenu oraz remont nawierzchni przy ul. Tczewskiej w Grudziądzu - POBIERZ

Wnioskodawca: Mirosława Janik

Wartość zadania: 82.745,00 zł

Symbol zadania: 66/2017

 

7. Wielofunkcyjny plac sportowo - rekreacyjny "ORLICZEK" - POBIERZ

Wnioskodawca: Joanna Rogiewicz

Wartość zadania: 100.00,00 zł

Symbol zadania: 80/2017

 

 

Okręg nr 4 - ŚRÓDMIEŚCIE-WYZWOLENIA
Kwota przeznaczona na okręg: 310.435,65 zł

1. Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. M. z Ryńska 2 - POBIERZ

Wnioskodawca: Irena Zawierowska

Wartość zadania 57.500,00 zł

Symbol zadania: 15/2017

 

2. Budowa parkingu u zbiegu ulic Rapackiego 38 i Królewska 2 - POBIERZ

Wnioskodawca: Krzysztof Wojdyło

Wartość zadania: 92.250,00 zł

Symbol zadania: 25/2017

 

3. Zagospodarowanie terenu sąsiadującego z Centrum Kultury Teatr (ul. Staszica 5-7) - POBIERZ

Wnioskodawca: Zilia Tomaszewska

Wartość zadania: 99.870,00 zł

Symbol zadnaia: 39/2017

 

4. Centrum sportowo – rekreacyjne „Gastronomik” - POBIERZ

Wnioskodawca: Piotr Łucki

Wartość zadania: 100.000,00 zł

Symbol zadania: 41/2017

 

5. Góra Zamkowa dla Aktywnych i Ciekawych Historii - POBIERZ

Wnioskodawca: Fabian Purwin

Wartość zadania: 88.000,00 zł

Symbol zadnaia: 47/2017

 

6. Budowa kortu do tenisa ziemnego przy SP 12 - POBIERZ

Wnioskodawca: Emilia Kuligowska

Wartość zadania: 100.000,00 zł

Symbol zadania: 71/2017

 

7. Remont nawierzchni chodnika i jezdni (Al. 23 Stycznia 52) - POBIERZ

Wnioskodawca: Katarzyna Piechowska

Wartość zadania: 95.818,40 zł

Symbol zadania: 74/2017

 

Okręg nr 5 - KOPERNIKA-CHEŁMIŃSKIE
Kwota przeznaczona na okręg: 276.743,42 zł

1. Remont chodników na osiedlu - POBIERZ

Wnioskodawca: Piotr Rohde
Wartość zadania: 100.000,00 zł
Symbol zadania: 2/2017

 

2. Dokończenie budowy kompleksu rekreacyjno - kulturalnego mieszkańców Osiedla Chełmińskie - POBIERZ

Wnioskodawca: Artur Dorau

Wartość zadania: 100.000,00 zł

Symbol zadania: 23/2017

 

3. Nowa elewacja Domu Kultury ul. Chełmińska 104, Ognisko Pracy Pozaszkolnej - POBIERZ

Wnioskodawca: Mirosław Pałasz

Wartość zadania: 60.000,00 zł

Symbol zadania: 29/2017

 

4. Budowa sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 15 na ul. Bydgoskiej - POBIERZ

Wnioskodawca: Łukasz Brudniewicz

Wartość zadania: 45.000,00 zł

Symbol zadania: 38/2017

 

5. Rozbudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 15 w Grudziądzu - POBIERZ

Wnioskodawca: Anna Markiewicz

Wartość zadania: 99.999,00 zł

Symbol zadania: 44/2017

Okręg nr 6 - KAWALERII POLSKIEJ-STARE LOTNISKO
Kwota przeznaczona na okręg: 220.131,21 zł

1. Przebudowa dojazdu do parkingu i garaży przy ulicy Smoleńskiego - POBIERZ

Wnioskodawca: Radosław Szewczyk

Wartość zadania: 81.750,00 zł

Symbol zadania: 6/2017

 

2. Wielofunkcyjny plac sportowy - POBIERZ

Wnioskodawca: Bolesław Rutkowski

Wartość zadania: 99.950,00 zł

Symbol zadania: 28/2017

 

3. Siłownia plenerowa - POBIERZ

Wnioskodawca: Krzysztof Kocik

Wartość zadania: 99.741,84 zł

Symbol zadania: 9/2017

 

4. Modernizacja Planetarium w Grudziądzu - POBIERZ

Wnioskodawca: Stanisław Szymański

Wartość zadania: 100.000,00 zł

Symbol zadania: 58/2017

 

5. Mural upamiętniający zawodników  GKMu Grudziądz - POBIERZ

Wnioskodawca: Miłosz Marchlewicz

Wartość zadania: 11.750,00 zł

Symbol zadania: 64/2017

 

6. Poranna ścieżka joggingowa na terenie ZPER w Grudziądzu przy ul. Parkowej 25 - POBIERZ

Wnioskodawca: Magdalena Gawrońska

Wartość zadania: 73.264,43 zł

Symbol zadania: 67/2017

 

7. Zakup i montaż toalety publicznej Chopina 31 - POBIERZ

Wnioskodawca: Marcin Jarmużek

Wartość zadania: 100.000,00 zł

Symbol zadania: 72/2017

 

8. Rozbudowa monitoringu miejskiego przy ul. Bora Komorowskiego - POBIERZ

Wnioskodawca: Zygfryd Łangowski

Wartość zadania: 95.000,00

Symbol zadania: 83/2017

 

9. Budowa ogólnodostępnego parkingu osiedlowego - POBIERZ

Wnioskodawca: Marian Otwinowski

Wartość zadania: 100.000,00

Symbol zadania: 84/2017

 

Okręg nr 7 - LOTNISKO-WĘGROWO-KOBYLANKA
Kwota przeznaczona na okręg: 264.622,93 zł

1. Budowa parkingu na terenie byłego targowiska osiedlowego (Lotnisko) - POBIERZ

Wnioskodawca: Przemysław Szczepanowski

Wartość zadania: 40.000,00 zł

Symbol zadania: 4/2017

 

2. Biblioteka dla każdego - modernizacja pomieszczeń Filii nr 1 Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu - POBIERZ

Wnioskodawca: Łukasz Kowarowski

Wartość zadania: 100.000,00 zł

Symbol zadania: 19/2017

 

3. Rewitalizacja terenów zielonych przy Przedszkolu Miejskim "Lotnisko" ul. Kustronia 6 i ul. Ikara 8 - POBIERZ

Wnioskodawca: Monika Gesek

Wartość zadania: 99.900,00 zl

Symbol zadania: 21/2017

 

4. Wykonanie monitoringu wraz z doświetleniem dla punktów gromadzenia odpadów na osiedlu Lotnisko - POBIERZ

Wnioskodawca: Alicja Mroczka

Wartość zadania: 96.911,70 zł

Symbol zadania: 33/2017

 

5. Budowa placu zabaw na osiedlu Lotnisko - POBIERZ

Wnioskodawca: Grzegorz Kwaśnicki

Wartość zadania: 99.648,45 zł

Symbol zadania: 34/2017

 

 

6. Remont wraz z wymianą nawierzchni na placu zabaw - POBIERZ

Wnioskodawca: Emil Szarszewski

Wartość zadania: 100.000,00 zł

Symbol zadania: 43/2017

 

7. Remont ulicy osiedlowej wzdłuż bloków Nauczycielska 10, 8, 6 oraz budowa parkingu - POBIERZ

Wnioskodawca: Marian Nyga

Wartość zadania: 98.900,00 zł

Symbol zadania: 53/2017

 

8. Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Nauczycielskiej 19 - POBIERZ

Wnioskodawca: Ewa Chmielewska

Wartość zadania: 98.951,04 zł

Symbol zadania: 70/2017

 

 

 

Okręg nr 8 - STRZEMIĘCIN
Kwota przeznaczona na okręg: 261.599,62 zł

1. Remont deptaka na osiedlu Strzemięcin - POBIERZ

Wnioskodawca: Danuta Sulska

Wartość zadania: 100.000,00 zł

Symbol zadania: 7/2017

 

2. Montaż oświetlenia i monitoringu na Osadzie GRUD - POBIERZ

Wnioskodawca: Mateusz Tomalski

Wartość zadania: 74.058,00 zł

Symbol zadania: 31/2017

 

3. Siłownia plenerowa na Górnym Strzemięcinie - POBIERZ

Wnioskodawca: Rafał Klafta

Wartość zadania: 61.000,00 zł

Symbol zadania: 50/2017

 

4. Budowa kortu tenisowego i boiska do koszykówki - POBIERZ

Wnioskodawca: Henryk Krośnicki

Wartość zadania: 100.000,00 zł

Symbol zadania: 54/2017

 

5. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami na placu zabaw - POBIERZ

Wnioskodawca: Adriana Jabłońska

Wartość zadania: 61.000,00 zł

Symbol zadania: 55/2017

 

6. Plenerowa siłownia na terenie ZSO NR 3 - POBIERZ

Wnioskodawca: Rafał Foryś

Wartość zadania: 100.000,00 zł

Symbol zadania: 85/2017

 

 

Okręg nr 9 - RZĄDZ
Kwota przeznaczona na okręg: 239.959,78 zł

1. Remont nawierzchni chodnika w ogrodzie św. Katarzyny - POBIERZ

Wnioskodawca: Zdzisław Łagoda
Wartość zadania: 97.223,19 zł
Symbol zadania: 5/2017

 

2. Wykonanie bezpiecznego podłoża na terenie placu zabaw przy ul. Sobieskiego 19 i 15 - POBIERZ

Wnioskodawca: Mirosława Krausewicz

Wartość zadania: 92.200,00 zł

Symbol zadania: 36/2017

 

3. Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją kortu tenisowego na terenie kompleksu sportowego ZSO 2 - POBIERZ

Wnioskodawca: Joanna Szczepaniak

Wartość zadania: 100.000,00 zł

Symbol zadania: 57/2017

 

4. Ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci przy przedszkolu - POBIERZ

Wnioskodawca: Ewelina Dziedzic

Wartość zadania: 100.000,00 zł

Symbol zadania: 62/2017

 

5. Plac zabaw na Nowym Rządzu - POBIERZ

Wnioskodawca: Krystian Dziedzic

Wartość zadania: 39.959,00 zł

Symbol zadania: 63/2017

 

Okręg nr 10 - MNISZEK-RUDNIK
Kwota przeznaczona na okręg: 182.190,00 zł

1. Bieżnia lekkoatletyczna 4 – torowa długości 60m oraz bieżnia do skoku w dal o podłożu poliuretanowym przy ZSO nr 1 w Mniszku ul. Droga Kujawska - POBIERZ

Wnioskodawca: Justyna Zasidko

Wartość zadania: 95.802,26 zł

Symbol zadania: 24/2017

 

2. Wykonanie bezpiecznego podłoża na terenie placu zabaw przy Podhalańska 5 - POBIERZ

Wnioskodawca: Stanisław Lutkowski

Wartość zadania: 83.000,00 zł

Symbol zadania: 35/2017

 

3. Budowa parkingu przed  kościołem w Mniszku ul. Kaszubskiej Grudziądz - POBIERZ

Wnioskodawca: Joanna Podgórska

Wartość zadania: 98.342,81 zł

Symbol zadania: 46/2017

 

4. Poprawa jakości życia mieszkańców bloków przy ul. Pocztowej 2, Puszkina 3 i Drogi Pomorskiej 12,14,16 - POBIERZ

Wnioskodawca: Jan Drewek

Wartość zadania: 99.375,00 zł

Symbol zadania: 76/2017

 

 5. Rozbudowa siłowni napowietrznej w Mniszku o element Street Workout oraz piramidy linowej wraz z podłożem bezpiecznym - POBIERZ

Wnioskodawca: Monika Gadomska

Wartość zadania: 91.150,00 zł

Symbol zadania: 81/2017

 

 

ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE
Kwota przeznaczona na zadania ogólnomiejskie: 500.000,00 zł

1. Remont chodników na osiedlu - POBIERZ

Wnioskodawca: Piotr Rohde
Wartość zadania: 80.000,00 zł
Symbol zadania: 3/2017

 

2. Utworzenie wyjątkowej atrakcji turystycznej w postaci ekologicznych, rekreacyjnych tras rowerowych zorganizowanych w formie kompleksu ścieżek - POBIERZ

Wnioskodawca: Radosław Gawrecki
Wartość zadania 250.000,00 zł
Symbol zadania: 1/2017

 

3. Aktywne przejście dla pieszych z doświetleniem LED i budowa parkingu - POBIERZ

Wnioskodawca: Jarosław Robalewski

Wartość zadania: 72.250,00 zł

Symbol zadania: 8/2017

 

4. "Krokusowe wzgórze" - Góra Zamkowa - POBIERZ

Wnioskodawca: Zofia Chlebowska

Wartość zadania: 63.000,00 zł

Symbol zadania: 18/2017

 

5. Utworzenie przed Centrum Kultury Teatr alei "Zasłużonych dla kultury grudziądzkiej" - POBIERZ

Wnioskodawca: Marcin Otremba

Wartość zadania: 83.875,00 zł

Symbol zadania: 20/2017

 

6. Postawienie ławeczki z Czesławem Niemenem przed Centrum Kultury Teatr na Skwerze Teatralnym im. Czesława Niemena - POBIERZ

Wnioskodawca: Edmund Otremba

Wartość zadania: 100.000,00 zł

Symbol zadania: 22/2017

 

7. Renowacja klatki schodowej w Bibliotece Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu oraz zakup ekspozytorów - POBIERZ

Wnioskodawca: Karola Skowrońska

Wartość zadania: 220.500,00 zł

Symbol zadania: 26/2017

 

8. Integracyjny plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową - POBIERZ

Wnioskodawca: Beata Mohr

Wartość zadania: 128.498,00 zł

Symbol zadania: 37/2017

 

9. Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Gimnazjum nr 6 ul. Al. 23 Stycznia 30 w Grudziądzu - POBIERZ

Wnioskodawca: Anna Kulpińska

Wartość zadania: 249.700,00 zł

Symbol zadania: 45/2017

 

10. Budowa Sztucznego Lodowiska - POBIERZ

Wnioskodawca: Bartosz Szudziński

Wartość zadania: 249.800,90 zł

Symbol zadania: 48/2017

 

 

11. Budowa boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej na terenie SOSW Nr 2 w Grudziądzu - POBIERZ

Wnioskodawca: Adriana Nowacka

Wartość zadania: 249.999,00 zł

Symbol zadania: 49/2017

 

12. Modernizacja boiska sportowego na Osadzie GRUD - POBIERZ

Wnioskodawca: Rafał Klafta

Wartość zadania: 250.000,00 zł

Symbol zadania: 51/2017

 

13. Budowa makiety Starego Miasta na Górze Zamkowej - POBIERZ

Wnioskodawca: Michał Czepek

Wartość zadania: 140.000,00 zł

Symbol zadania: 56/2017

 

14. Budowa kompleksu lekkoatletycznego na terenie ZSO nr 2 na Osiedlu Rządz - POBIERZ

Wnioskodawca: Michał Niewiadomski

Wartość zadania: 250.000,00 zł

Symbol zadania: 59/2017

 

15. Katamaran solarny - SOLLINER - POBIERZ

Wnioskodawca: Remigiusz Józefowicz

Wartość zadania: 250.000,00 zł

Symbol zadania: 61/2017

 

16. Bezpieczny Grudziądz - POBIERZ

Wnioskodawca: Ewa Szymańska

Wartość zadania: 166.688,00 zł

Symbol zadania: 65/2017

 

17. Międzypokoleniowa strefa aktywności ruchowej dla osób niepełnosprawnych na terenie ZPER w Grudziądzu przy ul. Parkowej 25 - POBIERZ

Wnioskodawca: Mirosław Dymiński

Wartość zadania: 249.448,06 zł

Symbol zadania: 68/2017

 

18. Budowa terenu sportowo – rekreacyjnego na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu dla uczniów i mieszkańców - POBIERZ

Wnioskodawca: Mateusz Guzmann

Wartość zadania: 244.620,00 zł

Symbol zadania: 69/2017

 

19. Lokalne Centrum Rekreacji przy Gimnazjum nr 7 - POBIERZ

Wnioskodawca: Grażyna Chochliuk

Wartość zadania: 250.000,00 zł

Symbol zadania: 73/2017

 

20. Zakup przenośnych koszy i kontenerów do segregacji odpadów - POBIERZ

Wnioskodawca: Marzena Bruc-Jarmużek

Wartość zadania: 50.000,00 zł

Symbol zadania: 77/2017

 

21. Budowa pomnika „Wieża Wolności” wotum mieszkańców Grudziądza na 100- rocznicę powrotu ziem polskich do macierzy - POBIERZ

Wnioskodawca: Andrzej Świebodziński

Wartość zadania: 249.989,07 zł

Symbol zadania: 78/2017

 

22. Budowa kompleksu sportowego Active park przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego - POBIERZ

Wnioskodawca: Michał Kwiatkowski

Wartość zadania: 249.999,00 zł

Symbol zadania: 30/2017

 

23. Trasa na orientację "LAS RUDNICKI" - POBIERZ

Wnioskodawca: Michał Banaszewski

Wartość zadania: 65.000,00 zł

Symbol zadania: 79/2017

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X