Konsultacje społeczne

Zapraszamy mieszkańców Grudziądza do konsultacji treści „Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023” (LPR) – załącznika do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2017-2023”.

Treść dokumentu dostępna jest na miejskiej stronie internetowej www.grudziadz.pl w zakładce DLA MIESZKAŃCÓW/ KONSULTACJE SPOŁECZNE oraz na stronie internetowej www.bip.grudziadz.pl w zakładce INFORMACJE/ Konsultacje społeczne z mieszkańcami.

 

Od 25 marca do 8 kwietnia br. mieszkańcy Grudziądza mogą wyrażać swoje opinie i uwagi na temat zmian wprowadzonych do Programu na „Formularzu zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych „Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023”…”, który można pobrać z w/w stron internetowych. Wypełnione formularze można złożyć osobiście do urn/skrzynek usytuowanych przy wejściu do przyziemia budynku Ratusza od strony ul. Ratuszowej oraz przy dyżurce w budynku Straży Miejskiej przy ul. Piłsudskiego 51 albo przesłać wypełniony Formularz pocztą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.grudziadz.pl

 

Zmiany wprowadzone do Programu Rewitalizacji dotyczą między innymi:

  • uzupełnienia opisu Wizji obszaru rewitalizacji - po przeprowadzeniu rewitalizacji (rozdział VI) o informacje w jaki sposób planowane działania wpłyną na ograniczanie problemów występujących na obszarze rewitalizacji;
  • aktualizacji danych w Tabeli 22. Koncepcja rewitalizacji, gdzie zmieniono tytuł i opis Projektu 3 oraz dopisano Projekt 4, 5, 6, 7 i 8;
  • doprecyzowania kierunków działań rewitalizacyjnych w Celu nr IV w rozdziale VII – Cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służące eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk;
  • aktualizacji danych w Tabeli 24 w rozdziale VIII – Lista planowanych projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w której zmieniono tytuł i opis Projektu 3 oraz dopisano Projekt 4, 5, 6, 7 i 8;
  • w rozdziale XI – Szacunkowe ramy finansowe w odniesieniu do głównych i uzupełniających projektów/przedsięwzięć oraz w rozdziale XII – System zarządzania realizacją Programu rewitalizacji - w Tabeli 28. Harmonogram –  uspójnienia danych w tabeli z danymi we wcześniejszych częściach dokumentu; 
  • w rozdziale XIII – System monitoringu i oceny skuteczności działań oraz system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu LPR w Tabeli 30 Wskaźniki delimitacyjne dla LPR poddawane cyklicznemu przeglądowi - wpisania wartości wskaźników bez zaokrągleń, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W trakcie konsultacji społecznych zainteresowane osoby mogą również składać propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które powinny lub mogą być realizowane w Grudziądzu do 2023 roku.

Zgłaszane przedsięwzięcia powinny ograniczać/rozwiązywać następujące problemy zidentyfikowane  na obszarze rewitalizacji:

  • bezrobocie, w tym bezrobocie długotrwałe, które generuje ubóstwo, uzależnienie od pomocy społecznej, patologie;
  • przestępczość;
  • działalność gospodarczą związana z ryzykiem generowania zjawisk patologicznych (takich jak: alkoholizm, hazard, zadłużanie, ubóstwo);
  • nagromadzenie obiektów zabytkowych, stanowiących potencjał obszaru, ale i miejsce koncentracji problemów w sferze technicznej, związanej ze złym stanem obiektów budowlanych lub ich niewystarczającym wyposażeniem w podstawowe instalacje.

 

W celu zgłoszenia nowych projektów do LPR należy wypełnić „Kartę projektu” dostępną w wersji elektronicznej na wskazanych stronach internetowych a następnie należy złożyć ją osobiście do urn usytuowanych przy wejściu do przyziemia budynku Ratusza od strony ul. Ratuszowej oraz przy dyżurce w budynku Straży Miejskiej przy ul. Piłsudskiego 51 albo przesłać wypełniony Formularz pocztą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.grudziadz.pl

 

Serdecznie zapraszamy do wyrażenia uwag i opinii dotyczących zmian wprowadzanych do Programu Rewitalizacji.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X