Baza wniosków

PROJEKTY LOKALNE

Okręg nr 1 - OWCZARKI

1. Wykonanie chodnika - ścieżki na odcinku od pętli MZK przy ul. Dębowej w kierunku do ul. Wierzbowej w Grudziądzu - poprawa bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów - POBIERZ

Wnioskodawca: Elżbieta Falkowska
Wartość: 99.999,00 zł

2. Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy ul. Jesionowej 15 w Grudziądzu - POBIERZ

Wnioskodawca: Tomasz Groszewski
Wartość: 69.380,00 zł

3. Remont sali gimnastycznej - POBIERZ

Wnioskodawca: Małgorzata Jędraszek
Wartość: 119.175,43 zł

4. Oświetlenie ulicy Dębowej - POBIERZ

Wnioskodawca: Małgorzata Ossowska-Neumann
Wartość: 100.000,00 zł

5. Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych z wymianą nawierzchni - POBIERZ

Wnioskodawca: Agnieszka Pniewska
Wartość: 94.577,91 zł

Okręg nr 2 - KUNTERSZTYN, TUSZEWO, SADOWO

1. Montaż monitoringu miejskiego u zbiegu ulic Tysiąclecia i Derdowskiego - POBIERZ

Wnioskodawca: Jerzy Hausmann
Wartość: 13.161,00 zł

2. Wybudowanie chodnika od ul. Łużyckiej - POBIERZ

Wnioskodawca: Angelina Michalska
Wartość: 19.950,00 zł

3. Wykonanie utwardzenia nawierzchni w strefie dojść do budynku i garaży przy ul. Karabinierów - POBIERZ

Wnioskodawca: Katarzyna Panter
Wartość: 50.922,00 zł

4. Rozbudowa i doposażenie istniejącej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 16 - POBIERZ

Wnioskodawca: Magdalena Rudnik
Wartość: 90.000,00 zł

5. Mini plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 16 - POBIERZ

Wnioskodawca: Elżbieta Więch-Przerwa
Wartość: 36.000,00 zł

Okręg nr 3 - OSIEDLE TARPNO

1. Plac sportowo - rekreacyjny z boiskiem do piłki koszykowej i siatkówki przy Gimnazjum nr 8 ul. Legionów 2-12 - POBIERZ

Wnioskodawca: Wiesław Czyściecki
Wartość: 100.000,00 zł

2. Budowa i doposażenie boisk sportowych Szkoły Podstawowej Nr 9 - POBIERZ

Wnioskodawca: Andrzej Dobroliński
Wartość: 97.534,50 zł

3. Wielofunkcyjny plac do minigier - POBIERZ

Wnioskodawca: Danuta Jóźwiak-Rezmer
Wartość: 100.000,00 zł

4. Kompleks higieniczno-sanitarny dla obiektów sportowych - Sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 18 w Grudziądzu - POBIERZ

Wnioskodawca: Magdalena Kamińska
Wartość: 100.000,00 zł

5. Montaż monitoringu miejskiego na budynku hydroforowni przy ul. Tczewska 4 - POBIERZ

Wnioskodawca: Zbigniew Kinstler
Wartość: 13.000,00 zł

6. Przebudowa chodnika i ulicy - POBIERZ

Wnioskodawca: Mirosława Koga
Wartość: 100.000,00 zł

7. Wykonanie monitoringu na terenie osiedla Tarpno, obejmującego ulice Tczewska/Elbląska/Kruszelnickiego/Legionów/Poniatowskiego/E.Stachury - POBIERZ

Wnioskodawca: Joanna Maćkowiak
Wartość: 92.000,00 zł

8. Kompleks rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców Tarpna - POBIERZ

Wnioskodawca: Robert Rezmer
Wartość: 100.000,00 zł

9. Budowa oświetlenia na ul. Sztumskiej w Grudziądzu - POBIERZ

Wnioskodawca: Andrzej Susmarski
Wartość: 36.500,00 zł

10. Wykonanie bezpiecznego podłoża na terenie placu zabaw przy ul. Legionów/Dąbrówki - POBIERZ

Wnioskodawca: Katarzyna Sztamborska
Wartość: 50.000,00 zł

11. Remont nawierzchni na działce 1/98 przy ul. Dąbrówki - POBIERZ

Wnioskodawca: Robert Wysocki
Wartość: 84.368,18 zł

Okręg nr 4 - STARE MIASTO, OSIEDLE WYZWOLENIA

1. Plac Zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 - POBIERZ

Wnioskodawca: Marta Klimek
Wartość: 99.997,15 zł

2. Ciąg komunikacyjny - chodnik i droga w Gimnazjum nr 6 w Grudziądzu - POBIERZ

Wnioskodawca: Marcin Kowalski
Wartość: 99.945,16 zł

3. Strefa rekreacji i sportu "Active park" przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu - POBIERZ

Wnioskodawca: Michał Kwiatkowski
Wartość: 98.772,41 zł

4. Budowa siłowni napowietrznej przy GKS Olimpia w Grudziądzu - POBIERZ

Wnioskodawca: Jacek Linowski
Wartość: 80.258,90 zł

5. Montaż monitoringu miejskiego na osiedlu Modrzewskiego - POBIERZ

Wnioskodawca: Krystyna Maron
Wartość: 13.161,00 zł

6. Budowa boiska do koszykówki i siatkówki przy ulicy Sienkiewicza 22 - POBIERZ

Wnioskodawca: Mirosław Mazurek
Wartość: 100.000,00 zł

7. Ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne przy SP 12 ul. Moniuszki - POBIERZ

Wnioskodawca: Ewelina Nolberczak
Wartość: 98.650,00 zł

8. Zadaszony szkolny parking rowerowy (Projekt przygotowany przez Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz) Autor: Tomasz Kędzior - POBIERZ

Wnioskodawca: Anna Rejewska
Wartość: 25.649,00 zł

9. Boisko szkolne w Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich - POBIERZ

Wnioskodawca: Tomasz Zamorowski
Wartość: 100.000,00 zł

10. Monitoring ulicy Kosynierów Gdyńskich i Sienkiewicza wraz z I Liceum Ogólnokształcącym i podwórzem Przedszkola Miejskiego "Śródmieście" - POBIERZ

Wnioskodawca: Patryk Żukotyński
Wartość: 33.025,50 zł

Okręg nr 5 - OSIEDLE KOPERNIKA I CHEŁMIŃSKIE PRZEDMIEŚCIE

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie ZSO 4 - POBIERZ

Wnioskodawca: Artur Dorau
Wartość: 99.937,50 zł

2. Remont nawierzchni chodnika biegnącego wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 15 - POBIERZ

Wnioskodawca: Piotr Fojucik
Wartość: 12.389,27 zł

3. Uzupełnienie infrastruktury sportowej boiska Szkoły Podstawowej nr 15 - POBIERZ

Wnioskodawca: Piotr Kociurski
Wartość: 100.000,00 zł

4. Plac zabaw dla dzieci przy ul. Bolesława Prusa 18-18d - POBIERZ

Wnioskodawca: Katarzyna Kowalska
Wartość: 34.902,89 zł

5. Szafki szkolne szatniowe w SP Nr 15 w Grudziądzu przy ul. Bydgoskiej 24 - POBIERZ

Wnioskodawca: Marzena Nowaczek
Wartość: 29.411,47 zł

6. Budowa siłowni plenerowej dla dorosłych - POBIERZ

Wnioskodawca: Zdzisław Pankowski
Wartość: 24.792,00 zł

7. Montaż stojaków rowerowych zlokalizowanych na terenie obrębu nr 5 - Kopernika - Chełmińskie - POBIERZ

Wnioskodawca: Zbigniew Rasmus
Wartość: 12.728,00 zł

8. Postawienie urządzeń siłowni plenerowej dla dorosłych - POBIERZ

Wnioskodawca: Tadeusz Skorza
Wartość: 10.947,00 zł

Okręg nr 6 - OSIEDLE KAWALERII I STARE LOTNISKO

1. Rozbudowa monitoringu miejskiego - POBIERZ

Wnioskodawca: Mariusz Bilski
Wartość: 32.103,00 zł

2. Parking przy ul. Parkowej - POBIERZ

Wnioskodawca: Magdalena Gawrońska
Wartość: 94.682,94 zł

3. Modernizacja obserwatorium astronomicznego w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym przy ZST w Grudziądzu - POBIERZ

Wnioskodawca: Ewa Kamińska
Wartość: 98.800,00 zł

4. Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Kasprzyckiego - POBIERZ

Wnioskodawca: Iwona Nowogórska
Wartość: 66.000,00 zł

5. Budowa ogólnodostępnego parkingu - POBIERZ

Wnioskodawca: Marian Otwinowski
Wartość: 86.000,00 zł

6. Plac zabaw dla dzieci przy SP 3 z okręgu nr 6 - POBIERZ

Wnioskodawca: Agnieszka Zasada
Wartość: 7.995,00 zł

Okręg nr 7 - OSIEDLE LOTNISKO i WĘGROWO

1. Budowa otwartej siłowni zewnętrznej, bieżni tartanowej oraz rozbiegu i piaskownicy do skoku w dal - POBIERZ

Wnioskodawca: Ewa Chmielewska
Wartość: 99.000,00 zł

2. Doposażenie 2 placów zabaw dla dzieci w Przedszkolu Miejskim "Lotnisko" w Grudziądzu przy ul. Kustronia 6 i ul. Ikara 8 - POBIERZ

Wnioskodawca: Monika Gesek
Wartość: 61.000,00

3. Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Lotnisko - tzw. "WEMBLEY" - POBIERZ

Wnioskodawca: Łukasz Kowarowski
Wartość: 79.563,34 zł

4. Montaż stojaków rowerowych typ U-16 - POBIERZ

Wnioskodawca: Alicja Mroczka
Wartość: 10.349,74 zł

5. Budowa parkingu wzdłuż ul. Skarżyńskiego 10 i 12 oraz chodnika - POBIERZ

Wnioskodawca: Marian Nyga
Wartość: 82.500,00 zł

6. Kreatywne i bezpieczne miejsce zabaw dla dzieci - POBIERZ

Wnioskodawca: Adam Reetz
Wartość: 30.768,00 zł

7. Oświetlenie placu z urządzeniami do Fitnessu - POBIERZ

Wnioskodawca: Mirosława Sieczkowska
Wartość: 50.102,06 zł

8. Wymiana okien w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Grudziądzu - POBIERZ

Wnioskodawca: Anna Wzorek
Wartość: 58.720,00 zł

Okręg nr 8 - OSIEDLE STRZEMIĘCIN

1. Budowa linarium - piramidy wspinaczkowej - POBIERZ

Wnioskodawca: Marcin Czaja
Wartość: 95.000,00 zł

2. Place zabaw w Przedszkolu Miejskim "Strzemięcin" - POBIERZ

Wnioskodawca: Michał Czepek
Wartość: 51.488,00 zł

3. Wyposażenie strzemięcińskiego boiska ORLIK - POBIERZ

Wnioskodawca: Rafał Foryś
Wartość: 36.619,00 zł

4. Bieżnia lekkoatletyczna 4-torowa długości 100 m  o podłożu poliuretanowym przy ZSO nr 3 w Grudziądzu ul. Korczaka 23 - POBIERZ

Wnioskodawca: Marcin Gwara
Wartość: 99.938,45 zł

5. Punkt widokowy na os. Strzemięcin - POBIERZ

Wnioskodawca: Ilona Hapka
Wartość: 66.877,20 zł

6. Parking na osiedlu Strzemięcin - POBIERZ

Wnioskodawca: Rafał Klafta
Wartość: 24.295,00 zł

7. Wyposażenie Przedszkola publicznego ul. Jackowskiego 47 osiedle Strzemięcin w sprzęt poprawiający jakość pracy i atrakcyjność zajęć dla dzieci - POBIERZ

Wnioskodawca: Justyna Klafta
Wartość: 26.259,97 zł

8. Ekologiczny plac zabaw dla najmłodszych - POBIERZ

Wnioskodawca: Małgorzata Machaj
Wartość: 64.000,00 zł

9. Budowa parkingu na 37 pojazdów dla mieszkańców bloków Śniadeckich 28, 30, 36 i 38 - POBIERZ

Wnioskodawca: Janusz Mroczyński
Wartość: 98.796,15 zł

10. Budowa placu zabaw dla dzieci na osadzie GRUD - POBIERZ

Wnioskodawca: Milena Ubowska
Wartość: 67.355,75 zł

Okręg nr 9 - OSIEDLE RZĄDZ

1. Remont i modernizacja natrysków, szatni i toalet w segmencie sal gimnastycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Grudziądzu - POBIERZ

Wnioskodawca: Danuta Hulewicz
Wartość: 99.002,06 zł

2. Chodnik od przystanku tramwajowego (pętla na osiedlu Rządz) do parkingu przy kościele - ul. Konstytucji 3 Maja - POBIERZ

Wnioskodawca: Halina Kuklińska
Wartość: 8.380,42 zł

3. Modernizacja i doposażenie zaplecza dydaktycznego Sali komputerowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Grudziądzu - POBIERZ

Wnioskodawca: Marzanna Kwiatkowska
Wartość: 39.835,99 zł

4. Obniżenie chodników na przejściach dla pieszych o/m Rządz Wschód - POBIERZ

Wnioskodawca: Zdzisław Łagoda
Wartość: 26.266,08 zł

5. Alejka dla dzieci do nauki jazdy na rowerze - POBIERZ

Wnioskodawca: Hanna Malicka
Wartość: 7.550,00 zł

6. Siłownia plenerowa z placem zabaw na osiedlu Rządz - POBIERZ

Wnioskodawca: Edward Watkowski
Wartość: 78.919,00 zł

7. Plenerowy zestaw urzadzeń "fitness" - POBIERZ

Wnioskodawca: Przemysław Wierucki
Wartość: 40.925,76 zł

8. Remont chodnika pomiędzy budynkami Sobieskiego 38-40 - POBIERZ

Wnioskodawca: Mariusz Żyżyński
Wartość: 24.274,23 zł

Okręg nr 10 - OSIEDLE MNISZEK i RUDNIK

1. Linarium - POBIERZ

Wnioskodawca: Patryk Bork
Wartość: 80.000 zł

2. Miasteczko Ruchu w Mniszku - POBIERZ

Wnioskodawca: Anna Dobrzyńska-Pakowska
Wartość: 100.000,00 zł

3. Poprawa jakości życia mieszkańców bloków przy ul. Pocztowej 2, Puszkina 3 i Drogi Pomorskiej 12/14/16 - POBIERZ

Wnioskodawca: Jan Drewek
Wartość: 83.850,00 zł

4. Remont drogi osiedlowej przy ul. Ziemi Chełmińskiej - POBIERZ

Wnioskodawca: Kamila Kołodziejczak
Wartość: 80.454,30 zł

5. Boisko do sportów plażowych - POBIERZ

Wnioskodawca: Tomasz Rybik
Wartość: 50.000,00 zł

6. Ścianka wspinaczkowa - POBIERZ

Wnioskodawca: Julian Sołtysiak
Wartość: 51.660,00 zł

7. Remont chodnika od budynku Podhalańska 6 do skrzyżowania z Aleją Sportowców - POBIERZ

Wnioskodawca: Henryk Żurawski
Wartość: 89.310,25 zł

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

1. Trasa na orientację "Las Rudnicki" - POBIERZ

Wnioskodawca: Michał Banaszewski
Wartość: 15.000 zł

2. Zakup tramwaju wodnego na wyposażenie Mariny - POBIERZ

Wnioskodawca: Zofia Chlebowska
Wartość: 250.000,00 zł

3. Gra zręcznościowa - nożna tzw. "piłkarzyki" w plenerze - POBIERZ

Wnioskodawca: Tobiasz Czechowski
Wartość: 20.000,00 zł

4. Aleja nad Trynką - budowa traktu spacerowego i ścieżki rowerowej - POBIERZ

Wnioskodawca: Michał Czepek
Wartość: 183.125,00 zł

5. Przebudowa parkingu przy ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego - POBIERZ

Wnioskodawca: Elżbieta Haleta
Wartość: 151.545,00 zł

6. Remont chodnika - POBIERZ

Wnioskodawca: Dagmara Jagła
Wartość: 90.000,00 zł

7. Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 5 w Grudziądzu - POBIERZ

Wnioskodawca: Sabina Janc
Wartość: 236.587,70 zł

8. Boisko wielofunkcyjne dla mieszkańców osiedla Owczarki - POBIERZ

Wnioskodawca: Małgorzata Jędraszek
Wartość: 249.900,00 zł

9. Balon do zadaszenia boiska sportowego w okresie zimowym - POBIERZ

Wnioskodawca: Alina Musiałkiewicz
Wartość: 225.000,00 zł

10. Zagospodarowanie nabrzeża nadwiślańskiego - POBIERZ

Wnioskodawca: Paweł Napolski
Wartość: 194.956,50 zł

11. Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum nr 7 w Grudziądzu - POBIERZ

Wnioskodawca: Paweł Pydych
Wartość: 249.621,78 zł

12. Rozbudowa systemu monitoringu miasta o kamery stałe wysokiej rozdzielczości wraz z punktami alarmowego przywołania operatora monitoringu - POBIERZ

Wnioskodawca: Sylwia Radzikowska
Wartość: 243,540,00 zł

13. Rozbudowa parkingu osiedlowo-szkolnego przy ul. Żeromskiego 8 - POBIERZ

Wnioskodawca: Piotr Rohde
Wartość: 9.720,00 zł

14. Remont nawierzchni pieszojezdni na osiedlu Strzemięcin (działka nr 20/15 obr. 106) - POBIERZ

Wnioskodawca: Bogusław Stolp
Wartość: 230.000,00 zł

15. Winda do grudziądzkiego planetarium i obserwatorium astronomicznego - POBIERZ

Wnioskodawca: Aleksandra Szukay
Wartość: 250.000,00 zł

16. Upamiętnienie Józefa Włodka - POBIERZ

Wnioskodawca: Hanna Szymańska
Wartość: 24.000,00 zł

17. Iluminacja budynków Poczty Głównej oraz UMK w Grudziądzu - POBIERZ

Wnioskodawca: Waldemar Woziwodzki
Wartość: 195.000,00 zł

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X