Jak założyć firmę krok po kroku? Na zdjęciu przedsiebiorczyni.

W dzisiejszych czasach wiele osób marzy o własnym biznesie. Być może i Ty jesteś jednym z nich. Jeśli tak, to świetnie trafiłeś. W tym artykule omówimy kroki, które musisz podjąć, by założyć firmę w Polsce. 

Wybierz formę prowadzenia działalności gospodarczej

W Polsce istnieje różnorodność form prowadzenia działalności gospodarczej, a wybór odpowiedniej formy zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji przedsiębiorcy. Dostępne opcje obejmują jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) oraz spółkę cywilną.

Jednoosobowa działalność gospodarcza stanowi najczęściej wybieraną formę prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jest to szczególnie atrakcyjna opcja dla mikro i małych firm, które nie niosą ze sobą dużego ryzyka finansowego. Warto podkreślić, że rejestracja tego typu działalności jest bezpłatna, a także wiąże się z licznych ułatwieniami formalnymi. To zdecydowanie korzystna opcja dla początkujących przedsiębiorców.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to inna popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jednym z jej głównych atutów jest posiadanie osobowości prawnej, co oznacza, że jest to samodzielny podmiot prawniczy. Wymaga ona jednak wniesienia kapitału zakładowego, który wynosi minimum 5000 złotych. Warto zaznaczyć, że odpowiedzialność wspólników jest ograniczona do wysokości ich wkładu kapitałowego, co stanowi istotne zabezpieczenie przed ewentualnymi stratami finansowymi.

Spółka cywilna, choć mniej popularna, może być atrakcyjną opcją dla niektórych przedsiębiorców. Wspólnicy w takiej spółce mają swobodę reprezentowania firmy, co może ułatwić zarządzanie. Jednakże warto zwrócić uwagę, że niektórzy kontrahenci mogą nie postrzegać tej formy prawnej jako przedsiębiorstwa, co może wpływać na ich decyzje biznesowe. Spółka cywilna nie podlega także wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), co jest istotnym aspektem do rozważenia.

Należy pamiętać, że wybór formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej ma istotny wpływ na funkcjonowanie firmy, a także sposób rozliczeń podatkowych oraz poziom odpowiedzialności przedsiębiorcy za zobowiązania firmy. Przed dokonaniem wyboru, przedsiębiorca powinien dokładnie rozważyć swoje potrzeby, cele biznesowe oraz ryzyko związane z prowadzeniem działalności, aby podejmować świadome decyzje dotyczące formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Znajdź właściwy kod PKD

Jednym z najpopularniejszych sposobów jest skorzystanie z wyszukiwarki kodów PKD dostępnej na oficjalnej stronie internetowej Biznes.gov.pl. Kody PKD pełnią kluczową rolę w określaniu obszaru działalności firmy i mają charakter statystyczny. Oparte na systemie pięciopoziomowym, pozwalają precyzyjnie sklasyfikować różne rodzaje działalności gospodarczej.

Struktura kodów PKD obejmuje pięć poziomów, rozpoczynając od ogólnych sekcji, takich jak rolnictwo, budownictwo, transport czy handel hurtowy. Następnie przechodzimy do bardziej szczegółowych działów, grup, klas, aż do opisów konkretnej działalności w ramach podklas. Wybór właściwego kodu PKD ma duże znaczenie, ponieważ dokładnie informuje urzędy o branży i sektorze, w którym firma prowadzi działalność. To kluczowe dla celów statystycznych oraz administracyjnych.

Warto pamiętać, że odpowiedni kod PKD musi być zgodny z profilem działalności firmy. Jeśli zdecydujesz się na zmianę profilu działalności, musisz niezwłocznie zaktualizować kody PKD w rejestrze firmowym. Termin na to wynosi 7 dni od daty zmiany. Dzięki temu utrzymasz spójność i dokładność informacji w rejestrze i unikniesz ewentualnych problemów związanych z błędnym kodowaniem.

Dokonaj wyboru formy opodatkowania

Wybór odpowiedniej formy opodatkowania jest jednym z kluczowych aspektów, które każdy przedsiębiorca w Polsce musi rozważyć, gdyż wpływa ona istotnie na sposób rozliczenia podatkowego. Istnieje kilka różnych opcji dostępnych dla przedsiębiorców, a wybór odpowiedniej formy opodatkowania zależy od indywidualnych potrzeb oraz charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.

Jedną z podstawowych form opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej jest tzw. skala podatkowa. W przypadku braku innej decyzji przedsiębiorca będzie podlegał opodatkowaniu według tej skali. System ten charakteryzuje się dwoma stawkami podatku, które zmieniają się w zależności od osiąganego dochodu.

Inną opcją jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jest to forma opodatkowania, która polega na opodatkowaniu przychodów według stałej stawki. Należy jednak zaznaczyć, że ryczałt nie zawsze jest dostępny dla wszystkich przedsiębiorców, a jego dostępność zależy od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Karta podatkowa to kolejna możliwa forma opodatkowania. Warto jednak wiedzieć, że od roku 2022 karta podatkowa jest dostępna jedynie dla podatników, którzy już korzystali z tego systemu przed 2022 rokiem i kontynuują swoje opodatkowanie w tej formie. Jest to ważna informacja dla tych, którzy zastanawiają się nad ewentualną zmianą formy opodatkowania.

Złóż wniosek o wpis do CEIDG

Możesz wybrać się osobiście do urzędu miasta lub gminy, gdzie zostanie przyjęty twój wniosek. Alternatywnie, istnieje możliwość skorzystania z usługi online, dostępnej na stronie internetowej CEIDG lub na platformie Biznes.gov.pl. Te dwie metody pozwalają na sprawną i wygodną rejestrację działalności gospodarczej.

Przed złożeniem wniosku konieczne jest dołączenie oświadczenia dotyczącego braku zakazu całkowitego wykonywania działalności gospodarczej oraz posiadania tytułu własności do nieruchomości, których adresy zostaną wpisane do CEIDG. To istotna część procesu rejestracji, która ma na celu upewnienie się, że osoba zakładająca działalność spełnia wszystkie niezbędne warunki.

Kiedy już złożysz wniosek, ważne jest, abyś wiedział, że działalność gospodarcza może zostać rozpoczęta już w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG. Nie będziesz musiał czekać długo na oficjalne potwierdzenie, ponieważ wpis z danymi firmy pojawi się nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku. To oznacza, że możesz szybko rozpocząć swoją działalność gospodarczą i nie tracisz czasu na oczekiwanie.

Jeśli w przyszłości będziesz potrzebować dokonać zmiany danych w CEIDG, również masz do tego kilka możliwości. Możesz złożyć wniosek o zmianę danych online przez platformę Biznes.gov.pl lub udać się osobiście do urzędu miasta, lub gminy. Warto zaznaczyć, że pełnomocnictwo do złożenia wniosku przez internet dotyczące zmiany wpisu w CEIDG jest zwolnione z opłaty skarbowej, jeśli powołuje się na pełnomocnika, który jest już ujawniony w CEIDG. To upraszcza proces i pozwala na bardziej elastyczne zarządzanie danymi firmy.

Samo złożenie wniosku o wpis do CEIDG jest całkowicie bezpłatne. To oznacza, że nie ponosisz żadnych kosztów związanych z samym procesem rejestracji swojej działalności gospodarczej. To dodatkowa zachęta do korzystania z tych dostępnych opcji, które najbardziej odpowiadają Twoim potrzebom i preferencjom. Dzięki nim możesz szybko i skutecznie rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej w Polsce.

Zgłoś się do ZUS-u

Aby dokonać zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Polsce, konieczne jest wypełnienie odpowiednich dokumentów, dostosowanych do konkretnej sytuacji. W przypadku przedsiębiorców obowiązkowe jest zgłoszenie się do ubezpieczenia zdrowotnego oraz regularne opłacanie składek na to ubezpieczenie. Po zarejestrowaniu swojej działalności gospodarczej należy również dokonać zgłoszenia siebie oraz członków rodziny do ZUS. Wniosek o wpis do ewidencji można złożyć równocześnie z wnioskiem CEIDG-1 w odpowiednim organie ewidencyjnym. W przypadku wspólników spółek osobowych konieczne jest dokonanie dwukrotnego zgłoszenia – jako płatników składek oraz ubezpieczonych. Wypełnienie tego obowiązku jest możliwe za pomocą formularzy ZUS ZUA lub ZUS ZZA.

Warto pamiętać, że wszystkie zgłoszenia muszą być dokonane w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej lub innego zdarzenia, które ma wpływ na ubezpieczenie. Termin ten jest istotny, ponieważ pozwala uniknąć ewentualnych konsekwencji związanych z brakiem ubezpieczenia lub opóźnieniem w zgłoszeniach. Dlatego też zalecamy, aby każdy przedsiębiorca lub osoba planująca dokonać zgłoszenia do ZUS, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami, działała w terminie i kompletnie. W ten sposób można uniknąć ewentualnych problemów związanych z ubezpieczeniem społecznym w Polsce.

Załóż i zgłoś firmowy rachunek bankowy

Po dokonaniu wyboru banku podczas procesu otwierania nowego konta będzie wymagane podanie podstawowych informacji dotyczących działalności gospodarczej. Należy dostarczyć takie dane jak nazwa firmy, adres siedziby oraz numer NIP. Umowę o założenie rachunku firmowego można zawrzeć, na przykład, za pośrednictwem kuriera, co jest wygodnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców.

Kiedy nowe konto firmowe zostanie założone, warto pobrać wszystkie istotne informacje dotyczące historii rachunku, włączając w to operacje z ostatnich pięciu lat. Zamykanie poprzedniego konta jest również krokiem, który należy podjąć, a informacje o tym należy przekazać odpowiednim urzędom.

Zgłoszenie rachunku bankowego do urzędu skarbowego jest nieodzownym elementem procesu rejestracyjnego dla każdej firmy. Właściciele firm muszą również regularnie sprawdzać i aktualizować numer rachunku bankowego w Urzędzie Skarbowym, aby zapewnić jego aktualność.

Procedura zgłoszenia rachunku bankowego różni się w zależności od rodzaju działalności gospodarczej. Właściciele jednoosobowej działalności gospodarczej korzystają z formularza CEIDG-1, podczas gdy pozostali przedsiębiorcy muszą skorzystać z druku NIP-8.

Jeśli rachunek firmowy zostanie założony w banku, konieczne jest również zgłoszenie tego rachunku w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W przypadku posiadania działalności gospodarczej należy również regularnie składać aktualizacje w formie druku CEIDG-1.

Dbanie o poprawne i aktualne zgłoszenia rachunku bankowego oraz informacje w Urzędzie Skarbowym jest niezwykle istotne dla prowadzenia legalnej działalności gospodarczej i uniknięcia ewentualnych problemów z organami podatkowymi. Dlatego warto zadbać o te kroki na każdym etapie prowadzenia firmy.

Dodaj komentarz