Jak znaleźć firmę po numerze NIP? Na zdjęciu kobieta przed laptopem.

Numer NIP (NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej) jest kluczowym identyfikatorem podatkowym firm i przedsiębiorstw w Polsce. Czym dokładnie jest numer NIP? Gdzie można go znaleźć? Jak używać numeru NIP do odnalezienia konkretnej firmy? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć.

Czym jest numer NIP?

Numer Identyfikacji Podatkowej, skrótowo NIP, stanowi kluczowy element systemu identyfikacji podatników w Polsce. To dziewięciocyfrowy kod, który przypisywany jest konkretnym podatnikom, niezależnie od tego, czy jest to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, czy też podmiot gospodarczy. NIP jest nadawany z urzędu lub na wniosek i ma wiele istotnych zastosowań w relacjach z organami podatkowymi oraz instytucjami finansowymi.

Pierwsze trzy cyfry numeru NIP mają znaczenie geograficzne, ponieważ określają kod urzędu skarbowego, który nadał ten numer. Pozostałe cyfry mają kluczowe znaczenie, a ostatnia cyfra spełnia funkcję kontrolną. Dzięki temu systemowi podatkowemu organy podatkowe mogą szybko zidentyfikować, gdzie dany podatnik jest zarejestrowany i do jakiego urzędu skarbowego należy się zgłaszać w przypadku jakichkolwiek spraw podatkowych.

Każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub będąca podatnikiem VAT musi posiadać swój indywidualny numer NIP. Osoby te składają odpowiednie wnioski do naczelnika właściwego urzędu skarbowego, który nadaje NIP. Ten numer jest niezbędny przy sporządzaniu dokumentów podatkowych oraz na życzenie instytucji finansowych, które często wymagają go przy otwieraniu rachunków bankowych czy udzielaniu kredytów.

Osoby fizyczne prowadzące działalność nierejestrowaną lub niepodlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) również muszą uzyskać swój numer NIP. W takim przypadku składają one zgłoszenie identyfikacyjne na formularzu NIP-7 do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. Dzięki temu organy podatkowe mają pełną kontrolę nad podatnikami, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności.

Osoba fizyczna, która nie posiada jeszcze numeru NIP, może otrzymać go w związku z wnioskiem o wpis do CEIDG. W takiej sytuacji numer nadawany jest na podstawie złożonego wniosku CEIDG-1, co pozwala na efektywne integrowanie systemów identyfikacyjnych dla różnych celów.

Nie mniej istotnym zastosowaniem numeru NIP jest identyfikacja kontrahentów przy wystawianiu faktur sprzedaży. Podmioty gospodarcze oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą uwzględniać ten numer na fakturach, co ułatwia organom podatkowym kontrolowanie i monitorowanie przepływu finansowego.

Gdzie szukać numeru NIP firmy?

 • Strona internetowa firmy – przeszukaj oficjalną stronę internetową firmy. Często numery NIP są umieszczane na stronach kontaktowych lub w sekcji informacji o firmie.
 • Rejestr Krajowy Sądowy – możesz sprawdzić numer NIP firmy w Rejestrze Krajowym Sądowym. To publiczna baza danych, w której znajdują się informacje o firmach zarejestrowanych w Polsce.
 • Biura Informacji Gospodarczej – firmy często współpracują z biurami informacji gospodarczej, które udostępniają informacje o firmach, w tym numery NIP. Jednym z takich biur jest np. Krajowy Rejestr Sądowy.
 • Dokumenty firmy – numery NIP można znaleźć na różnych dokumentach firmy, takich jak faktury, umowy czy wizytówki.

Jak znaleźć firmę po numerze NIP? Instrukcja

 1. Wejdź na stronę www.ceidg.gov.pl.
 2. Przejdź do wyszukiwarki firm.
 3. W kryteriach wyszukiwania uzupełnij co najmniej jedną wybraną informację, taką jak numer NIP, REGON, dane adresowe lub nazwa firmy.
 4. Wpisz numer NIP i kliknij „Szukaj”.
 5. Zostaniesz przeniesiony do wyników wyszukiwania. Kliknij „Szczegóły”, aby uzyskać więcej informacji.
 6. Przejdź do widoku wpisu danej firmy w CEIDG, gdzie znajdziesz wszystkie publiczne dane firmy, w tym kody PKD.
 7. Jeśli chcesz, możesz pobrać dane w formacie PDF, klikając „Pobierz PDF”.
Dodaj komentarz