Uchwalono budżet Grudziądza na 2024 rok. na zdjęciu pieniądze na chodniku.

W Grudziądzu odbyła się sesja, podczas której radni miasta zdecydowali o finansach na nadchodzący rok. Dyskusja toczyła się wokół planów, które zakładają, że dochody miasta osiągną prawie 820 milionów złotych, podczas gdy wydatki mają wynieść nieco więcej, bo blisko 840 milionów złotych. To ważny moment dla przyszłości miasta, który zwiastuje nowe możliwości i nadzieje na rozwój.

Prezydent Maciej Glamowski podczas sesji podkreślił, że projekt budżetu na 2024 rok to efekt ciężkiej pracy i dąży do stabilizacji finansowej Grudziądza. Zaznaczył, że miasto odzyskało zaufanie instytucji finansowych, co potwierdza pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. To wszystko świadczy o solidnych fundamentach, na których Grudziądz może budować swoją przyszłość.

Zaangażowanie służb finansowych i pracowników Urzędu Miejskiego, a także jednostek podległych samorządowi, zostało docenione przez prezydenta Glamowskiego. Wskazał on na ich mozolną pracę i poświęcenie, które przyczyniły się do obecnego stanu rzeczy. Prezydent nie zapomniał również o mieszkańcach, których cierpliwość i zaufanie były nieocenione w procesie stabilizacji finansów miasta.

Głosowanie nad uchwałą budżetową zakończyło się wynikiem, który pozwala spojrzeć w przyszłość z optymizmem. Większość radnych, bo aż 13 z nich, opowiedziało się za przyjęciem uchwały, podczas gdy 8 wyraziło swoje przeciwne zdanie. To pokazuje, że choć w kwestiach finansowych nie zawsze panuje jednomyślność, to jednak możliwe jest osiągnięcie kompromisu w imię dobra mieszkańców i miasta.

Karol Piernicki, pełniący funkcję rzecznika prasowego, przekazał te informacje, podkreślając wagę decyzji podjętych przez radnych dla przyszłości Grudziądza.

Dodaj komentarz